VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU hrad Buchlov – pronájem výstavní a prodejní galerie

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor výstavní a prodejní galerie – hrad Buchlov.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 5. 12. 2019
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 5. 12. 2019 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, hrad Buchlov, Polesí 418, PSČ: 687 08 Buchlovice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to poštou doporučeně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 10. 12. 2019 v 10:00 hod. na hradě Buchlov, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 13. 12. 2019.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže