Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku zámek Raduň – pronájem prostor pro kavárnu

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro kavárnu na zámku Raduň.

Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání Zámecká 67, 747 61 Raduň (dále jen pronajímané prostory)
prostor o výměře 87 m2 se zařízeným interiérem, bez vybavení kavárny.

Pronajímané prostory budou stavebně způsobilé k využívání prostor jako kavárna, s interiérovým vybavením vč. myčky, bez kavárenské technologie.

Pronajímané prostory bude nájemce užívat výhradně pro účely hostinské činnosti a činností souvisejících - provoz kavárny.

Prohlídka pronajímaných prostor není organizována, pronajímané prostory lze navštívit v pracovních dnech po telefonické domluvě, tel. +420 553 796 119. S doplňujícími dotazy se lze obracet na výše uvedenou kontaktní osobu.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 3. 7. 2019.Návrhy budou doručeny nejpozději dne 3. 7. 2019 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, zámek Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň v zalepené obálce a označeny:„NEOTEVÍRAT“ a Zámek Raduň – pronájem prostor pro kavárnu, a to buď poštou, nebo osobně.