VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Valtice – pozemky pro stánkový prodej při akci Valtické vinobraní a Slané nádvoří na zámku

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu pozemků pro stánkový prodej při akci Valtické vinobraní a Slané nádvoří na zámku Valtice.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 26. 4. 2019
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 26. 4. 2019 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně
  • Otevírání obálek proběhne dne 26. 4. 2019 v 11:00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice
  • Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 27. 4. 2019
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže