Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu restauračního zařízení na státním hradě Pernštejně

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu restauračního zařízení na státním hradě Pernštejně.

Cílem je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která zajistí provozování restaurace pro návštěvníky státního hradu Pernštejn za současného dodržení podmínek stanovených vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.

Předmětem pronájmu jsou vnitřní prostory provozovny o celkové výměře 267 m2 v navazujících budovách čp. 9 a čp. 18 na prvním nádvoří hradu a přiléhající pozemek p.č. 43/1 o výměře 224 m2. Podrobné informace o veřejné soutěži jsou uvedeny v dokumentu ke stažení níže.

Nabídky mohou být doručeny osobně nebo zaslány poštou nebo kurýrní službou v pracovních dnech mezi 09:00 a 15:00 na adresu Státní hrad Pernštejn, č.16, Nedvědice 592 62 v zalepené obálce s označením "NEOTEVÍRAT" a názvem soutěže.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.4.2019 v 15:00.