Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – SZ Valtice pozemky pro stánkový prodej

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu pozemků pro stánkový prodej na státním zámku Valtice.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 13. 2. 2019.
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 13. 2. 2019 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 13. 2. 2019 v 11:00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice
  • Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 14. 2. 2019.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.
nabidka8.pdf PDF (636,08 KB)
smlouva8-1.pdf PDF (636,08 KB)