Kulturní dědictví a současné umění

Program se skládá ze dvou programových oblastí. Programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Prostřednictvím schválených projektů (restaurování, stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) dojde k záchraně a uchování památek dalším generacím.

Zprostředkovatel programu:

Ministerstvo financí ČR – odbor mezinárodní vztahy, kontakt:

Partner programu:

Ministerstvo kultury ČR, oddělení fondů EHP

Webové stránky programu:

www.norskefondy.cz


Cílem iniciativy bylo uspořádání Česko – norského semináře, který byl platformou pro výměnu informací, zkušeností a nových přístupů k požární...

Na základě pozvání norského Ředitelství pro kulturní dědictví (Riksantikvaren) proběhla studijní cesta čtyř pracovníků NPÚ spojená s několika...

Posláním projektu bylo především uchování evropského kulturního dědictví, tedy ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Hlavním cílem projektu...

Projekt byl zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi...

Cílem projektu byla celková stavební a památková obnova Novogotického templu, národní kulturní památky, v zámeckém parku v Krásném Dvoře.