Operační program Životní prostředí

Cílem tohoto operačního programu byla ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá k zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice. Podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí nabízel v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur. Objemem financí – 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR – šlo o druhý největší český operační program.

Kontakt:


Předmětem podpory byla regenerace zámeckého parku. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení...

Návrh rekonstrukce zámeckého parku respektoval historický aspekt i současný ráz území a svou kompozicí podtrhl charakter historicky významného místa s...

Záchrana dřevinných vegetačních prvků a revitalizace travních ploch – nutná pěstební opatření v dlouhodobě neudržovaném parku.

Statické zajištění tří havarijních vstupů do tzv. pivovarských sklepů v hradním pahorku zámeckého parku.

Předmětem podpory byla obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a...

Předmětem projektu bylo kácení dřevin, ošetření dřevin a výsadba dřevin v k. ú. Uherčice u Znojma. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení dřevin,...

Předmětem podpory byl soubor vegetačních opatření pro stabilizaci stávajících porostů dřevin a jejich obnovu novou výsadbou na celém území památkově...

Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku v k. ú. Telč. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a regenerace...

Předmětem podpory byla obnova historické kompozice a druhové skladby zámeckého parku. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů,...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně v areálu zámeckého parku Sychrov. V rámci realizace akce bylo provedeno ošetření a výsadby dřevin včetně...

Předmětem podpory byla revitalizace parkové úpravy zahrady u vily Stiassni, bylo provedeno odstranění a ošeření stromů a výsadba dřevin.

Předmětem podpory byla revitalizace dvou významných historických stromořadí v zámeckém parku u zámku Sychrov. V rámci projektu bylo provedeno kácení,...

Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku v k. ú. Raduň. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů a výsadba dřevin.

Cílem projektu byla realizace II. etapy obnovy zámeckého parku v Mníšku pod Brdy.

Předmětem podpory byla obnova přírodně krajinářské části historického zámeckého parku v Mnichovo Hradišti. V rámci realizace akce bylo provedeno...

Předmětem podpory byla revitalizace zámeckého parku v Miloticích u Kyjova. V rámci realizace akce byly odstraněny nebo ošetřeny stromy, vysázeny dřeviny a...

Předmětem podpory byla regenerace historického zámeckého parku Lednice. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění a ošetření stromů a výsadby dřevin.

Předmětem podpory byla obnova vybraných území v Lednicko-valtickém areálu v k. ú. Lednice, Hlohovec, Valtice. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení,...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně v k. ú. Ráby. V rámci realizace bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin, založení trávních porostů a...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně v Podzámecké zahradě v Kroměříži. V rámci realizace akce bylo provedeno ošetření, kácení a výsadby nových...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně zámeckého parku státního zámku Kozel. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění, ošetření a výsadba...

Přemětem podpory byly sadovnické úpravy jižního a severního parteru v areálu kladrubského kláštera. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění a...

Předmětem podpory je stabilizace a obnova stávajících porostů na území památkově chráněného zámeckého parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V rámci...

Předmětem podpory byla obnova vegetačních prvků v katastrálním území Javorník-město. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů,...

Předmětem podpory byly vegetační úpravy v rámci obnovy zámeckého parku zámku Jánský Vrch v Javorníku. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a...

Předmětem podpory byla regenerace zámeckého parku zámku Hrubý Rohozec. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně v parku státního zámku Hrádek u Nechanic. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba...

Předmětem podpory byla revitalizace zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a...

Předmětem podpory je obnova památkově chráněného parku a lesoparku v k. ú. Grabštejn. V rámci realizace akce bude provedeno kácení a ošetření stromů,...

Předmětem podpory bylo zabezpečení havarijního svahu pod státním zámkem Frýdlant. V rámci realizace akce bylo provedeno očištění a odstranění...

Předmětem podpory byla regenerace vegetačních prvků zámeckého parku zámku Frýdlant. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a výsadba dřevin,...

Obsahem projektu bylo vybudování kompostárny pro státní hrad a zámek v Českém Krumlově. Projekt obsahoval stavební úpravy plochy pro kompostování za pomoci...

Předmětem podpory byla obnova zámeckých zahrad a parku zámku Červené Poříčí. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a...

Předmětem podpory byla obnova sídelní zeleně v obci Buchlovice. V rámci realizace akce proběhlo odstranění dřevin a výsadba nových vegetačních prvků v...

Předmětem podpory byla obnova historické kompozice a druhové skladby zámeckého parku státního hradu Bouzov. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a...

Předmětem podpory byla regenerace a záchrana vegetačních prvků hradního parku v areálu národní kulturní památky hrad a zámek Bečov nad Teplou. V rámci...

Předmětem podpory byla revitalizace zeleně v k.ú. Ratibořice u České Skalice. V rámci realizace akce bylo provedeno ošetření, kácení, výsadba nových...