Integrovaný operační program 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Integrovaný operační program (IOP) byl zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj.

Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  byla součástí prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje podporovaného z IOP, který řídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zprostředkovávalo jej Centrum pro regionální rozvoj ČR. Finanční prostředky byly směřovány na realizaci vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR, dále na zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou a vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví.


Projekt nabízí všem návštěvníkům nově vzniklého edukačního centra možnost poznávat přírodu v prostředí obnoveného rozlehlého zámeckého parku,...

V Kroměříži rozkvetla obnovená zahrada s provozním zázemím. Kromě své estetické funkce vytváří společně s dalšími projekty podobně zaměřenými na...

Vznikem tohoto národního centra došlo k obnově části státního zámku Valtice. Upravené prostory a technologické zázemí podpoří jeho činnost a spolupráci...

Obnovený objekt vily Stiassni a nové odborné metodické centrum jsou přístupné nejen široké veřejnosti, ale slouží zájemcům z řad odborníků, studentů a...

Realizace projektu vdechla život do ztichlých částí hospitálu, který je památkou evropského významu. Vzniklé multifunkční vzdělávací centrum...