Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 je jedním z programů přeshraniční spolupráce, který umožňuje financování přeshraničních projektů v bavorsko-českém příhraničí. Obsahově partnerství navazuje na Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 a je opět zaměřený zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Programové období 2014–2020 se zaměřuje na čtyři prioritní osy a tyto specifikace oblastí spolupráce:

  • Prioritní osa 1 – výzkum, technologický rozvoj a inovace.
  • Prioritní osa 2 – ochrana životního prostředí a účinného využívání zdrojů.
  • Prioritní osa 3 – investice do dovedností a vzdělávání. Oblast je zaměřena na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce
  • Prioritní osa 4 – udržitelné sítě a institucionální spolupráce. Tato část je zaměřena na dosažení vyšší míry integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském pohraničí.

V rámci těchto prioritních os budou rozděleny dotační prostředky EU ve výši 103,4 mil. eur.

Dotační území projektu je na bavorské straně tvořeno řadou zemských okresů, a sice:

Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz.

Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Kontakt:

Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976, e-mail: fried.petr@npu.cz

 

Mapa dotačního území: 


Cílem projektu bylo posílení biodiverzity netopýrů prostřednictvím zachování rozmanitosti tří historických zámeckých parků a jejich okolí na společném...