INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Témata, která program Interreg V-A Rakousko – Česká republika podporuje, jsou rozdělena do čtyř prioritních os. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů z České republiky a Rakouska, kdy jeden z nich je tzv. vedoucí partner. Tato role nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice. Podmínkou spolupráce je vždy společná příprava a realizace projektu. Dopady realizovaného projektu se musí projevit na obou stranách hranice, cílem je řešit společný problém nebo rozvíjet společný potenciál partnerů a možnost využití výstupů projektu cílovými skupinami u nás i v Rakousku.

 

 

 

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je jedním z programů přeshraniční spolupráce, který umožňuje financování přeshraničních projektů v rakousko-českém příhraničí. Dotačním územím projektu jsou regiony NUTS 3 (3 české kraje a 10 rakouských oblastí).

Kontakt:

Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976, e-mail: fried.petr@npu.cz

 

 

 


Cílem projektu byl vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se systematicky zabývá udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů...

Cílem projektu bylo zvýšení počtu návštěvníků památek v regionu pomocí vytvoření přeshraničních tematických stezek propojujících objekty v ČR a...