Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OP Z) je víceletým tematickým programem v gesci MPSV ČR, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu, podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

OP Zaměstnanost pokrývá tyto oblasti:

  • podpora zaměstnanosti,
  • rovné příležitosti žen a mužů,
  • adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • další vzdělávání,
  • sociální začleňování a boj s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
  • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Kontakt

PhDr. Alena Koňáková Helingerová tel. +420 257 010 392, +420 770 125 384, konakova.alena@npu.cz


Projekt Národního památkového ústavu, který poprvé nabídl zaměstnancům ucelený program vzdělávání a přispěl ke zvýšení jejich odborných kompetencí.