Operační program Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 jsou podporovány realizace opatření vedoucích k energetickým úsporám na budovách definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.

Z celé škály opatření podporovanýchv rámci operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 vybíráme např.:

  • výměnu a renovaci (repasi) otvorových výplní,
  • realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění),
  • realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • rekonstrukci otopné soustavy,
  • výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.

Výše podpory je odstupňována dle dosažených parametrů od 40 do 55% % ze způsobilých nákladů projektu. Vice informací v rámci právě probíhající výzvy na webu operačního programu

Kontakt:


Výsadba listnatých a ovocných stromů ve volně přístupné části nad areálem zámku v Lysicích. Plánovaná výsadba se uskutečnila v katastrálním území...