Bezpečnostní referent - ÚPS v Českých Budějovicích

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice bezpečnostní referent v platové třídě 10 podle katalogu prací – Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Pracoviště: České Budějovice
 

Termín nástupu: 1. 2. 2024 (nebo dle dohody v závislosti na podmínkách výpovědi z předchozího zaměstnání)

Náplň práce:

 • kontrola dodržování legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO a implementace nových požadavků a změn
 • provádění vstupních a periodických školení zaměstnanců na určených pracovištích
 • spolupráce s vedoucími pracovníky při zajišťování BOZP na pracovištích
 • spolupráce s vedoucími pracovníky při zajišťování ochranných pracovních pomůcek na pracovištích
 • vyšetřování pracovních úrazů, sepsání záznamů o úrazu, vedení evidence pracovních úrazů, zasílání záznamů o úrazech na Inspektorát práce a pojišťovnu
 • pravidelné kontroly všech pracovišť vyhodnocování rizik, kontrola dodržování bezpečnosti práce a spolupráce na odstranění zjištěných nedostatků
 • příprava vnitřních předpisů v oblasti BOZP a PO
 • spolupráce s odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP a PO
 • účast na kontrolách prováděným Inspektorátem práce na jednotlivých pracovištích;
 • účast na kontrolách Hasičského záchranného sboru
 • zpracovávání dokumentace BOZP a PO (např. přidělovaní OOPP, pracovnělékařské prohlídky a spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařských služeb v rámci ÚPS)
 • vedení agendu kontrol a kontrolních zjištění v oblasti BOZP a PO a zajišťuje návrh a přijetí nápravných opatření – v rámci kontrol předkládá kontrolním orgánům požadované listiny a poskytuje těmto orgánům součinnost
 • navrhuje způsob a provádí kontrolu seznamování zaměstnanců s vnitřními předpisy v určených oblastech
 • provádí kontrolu dodržování předpisů v určené části zpracování osobních údajů;
 • spolupráce s kastelány a investičními techniky na nových projektech či renovacích zabezpečovacích zařízeních, práce s dotačními fondy na zabezpečovací zařízení, zajišťuje komplexně (vč. koordinace dodavatelské činnosti) bezpečnostní režim
 • aktivní sledování legislativních změn v oblasti BOZP a PO a jejich zavádění do vnitřních předpisů a praxe na pracovištích

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo středoškolské s maturitou vhodného zaměření
 • základní znalost legislativy v oblasti státní správy a státních příspěvkových organizací
 • znalost Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zodpovědnost, časová flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti (verbální i písemné)
 • samostatné rozhodování, pečlivost, spolehlivost
 • ochota se trvale vzdělávat, proaktivní přístup
 • smysl pro diskrétnost a profesní loajalitu
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • pokročilá znalost práce na PC (zejména Word, Excel, PowerPoint aj.)
 • praxe v oboru vítaná

Výhodou je:

 • osvědčení odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • osvědčení odborné způsobilosti podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
 • znalost zabezpečovacích zařízení (EPS, EZS, CCTV…)

Nabízíme:

 • platové zařazení dle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v aktuálním znění (dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., účinnost od 1. 1. 2020), v platném znění, platová třída 10, možné osobní ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost výrazně zvýhodněného telefonního tarifu (i pro rodinné příslušníky)
 • příspěvky z FKSP
 • příspěvek na stravování
 • atraktivní pracovní prostředí v oblasti správy kulturního dědictví
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • pracovní poměr na dobu určitou 9 měsíců s výhledem možného prodloužení na dobu neurčitou
 • možnost volného vstupu do památkových objektů pod správou NPÚ

V případě zájmu zašlete do 10. 1. 2024  (12 hod.) strukturovaný profesní životopis s adresou a kontaktními údaji (telefon, email), motivační dopis a prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na emailovou adresu starmannova.dana@npu.cz.

Kontakt:

Předpokládaný datum konání ústních pohovorů je 15. – 16. 1. 2024

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části: Ochrana osobních údajů.