Slevy na vstupném a vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Neplatí pro všechny prohlídkové okruhy.

Snížené vstupné

 


 • děti 6-17 let (sleva 70 %)

 • mládež 18-24 let (sleva 20 %)

 • senioři od 65 let (sleva 20 %)

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (sleva 20 %)

Vstup zdarma

(Ověřte si, prosím, poskytování vstupu zdarma u jednotlivých prohlídkových okruhů příslušné památky.)


 • děti 0-5 let

 • průvodce ZTP/P

 • pedagogický dozor školních skupin a organizovaných skupin dětí (pro školní skupiny
  1 dospělá osoba na 10 dětí) po předchozím objednání 

 • průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob)

 • volné jednorázové a volné (celoroční) vstupenky Národního památkového ústavu (platí pouze v daný rok vydání uvedený na vstupence):
  • jednorázová volná vstupenka (platí pro 1 osobu na 1 prohlídkový okruh)Jednorázová volná vstupenka
  • celoroční volná vstupenka (platí pro 2 osoby)Celoroční volná vstupenka

 • držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci)

 • držitel průkazu „Náš člověk“ (platí pro 1 osobu)Karta Náš člověk

 • držitel průkazu zaměstnance MK ČR a příspěvkových organizací MK ČR s QR kódem (platí pro 1 osobu na základních okruzích)Karta zaměstnance rezortu MK ČR

Platí pro zaměstnance těchto organizací:

 • Ministerstvo kultury ČR
 • Česká filharmonie
 • Husitské muzeum v Táboře
 • Institut umění - Divadelní ústav
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 • Moravská galerie v Brně
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Moravské zemské muzeum
 • MUSEum+
 • Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
 • Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
 • Muzeum romské kultury
 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 • Muzeum umění Olomouc
 • Národní divadlo
 • Národní filmový archiv
 • Národní galerie v Praze
 • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 • Národní knihovna České republiky
 • Národní muzeum
 • Národní muzeum v přírodě
 • Národní technické muzeum
 • Národní ústav lidové kultury
 • Památník Lidice
 • Památník národního písemnictví
 • Památník Terezín
 • Památník ticha
 • Pražský filharmonický sbor
 • Slezské zemské muzeum
 • Technické muzeum v Brně
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 • držitel průkazu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS (platí pro 1 osobu na základních okruzích)

Karta ICOMOS