Přednáška K pantátovi vedou dráty aneb proces elektrifikace Plzeňska pohledem památkové péče

Stříbro (okr. TC), správní budova Elektrárenského svazu severopošumavských okresů Tachov s. r. o., foto Chmelenský, 2023

Dne 4. prosince 2023 se od 16 hod. uskuteční

sedmá z přednášek podzimního bloku nového přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

K pantátovi vedou dráty aneb proces elektrifikace Plzeňska pohledem památkové péče.

Přednášet bude PhDr. Jiří Chmelenský, památkář z NPÚ, ÚOP v Praze.

 

Na území dnešního plzeňského kraje působily celkem čtyři elektrárenské svazy provádějící soustavnou elektrifikaci kraje. Prvním svazem byl Západočeský elektrářský svaz Plzeň, s. r. o., ze kterého se vyvinul svaz Západočeských elektráren Plzeň, a. s., západně a severně od Plzně elektrifikoval Elektrárenský svaz severopošumavských okresů v Tachově, s. r. o. a Elektrárenský svaz Františka Haniky v Plané, s. r. o. Přednáška představí problematiku a typologii potenciálních památek energetiky s vybranými reprezentativními příklady včetně zjištěné archivní dokumentace. Jde o výstup výzkumu DKRVO Industriální dědictví, oborového výzkumu „energetika“.

PhDr. Jiří Chmelenský působí jako garant NPÚ, ÚOP v Praze pro část území Nového Města pražského – Václavské náměstí s okolím. Badatelsky a publikačně je zaměřen na problematiku elektrifikace Čech, kde je řešitelem DKRVO – Industriální dědictví – oborový výzkum energetika. Věnuje se rovněž historickému vodohospodářství (vodovodům). Vystudoval Kulturně historickou regionalistiku – stavební historii na FF UJEP v Ústí nad Labem (Mgr.) a České moderní dějiny na FF UK v Praze, PhDr. na FF UK. Podniká v oblasti stavebně-historických průzkumů.

Přednáška vznikla v  rámci dílčího cíle Industriální dědictví č. 99H3011100, výzkumné oblasti Elektrifikace, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DRKVO) a rozpočtu NPÚ.

 

plakát akce ke stažení