Zahrádecká pouť v kostele sv. Víta v Zahrádce

Spolek Přátelé Zahrádky připravuje na sobotu 17. června tradiční Zahrádeckou pouť.

Po Mši svaté sloužené P. ThDr. Janem Bártou, ledečským děkanem v zahrádeckém kostele sv. Víta od 14 hodin se uskuteční cca v 15 hodin vernisáž skleněné exteriérové instalace "Stopy" navržené studenty OA, SOŠ a SOU Třeboň pod vedením odborného učitele Mgr. Jakuba Bucka. Instalace má trvale připomínat, že na dnes prakticky pustém místě dříve pulzoval život.

Od 15:30 vystoupí ve prospěch oprav zahrádeckých památek folkové duo Ty a My. Nebude chybět ani komentované prohlídka kostela v 16:15.

Prodej občerstvení zajišťuje SDH Píšť, bude možno zakoupit také zahrádecké a pouťové suvenýry.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na restaurování vzácné žulové barokní sochy stojící na bývalém zahrádeckém náměstí. Na její opravu je možno přispět také kdykoli příspěvkem na transparentní účet 550567028/5500 veřejné sbírky pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky nebo přímo na akci do sbírkové pokladničky.