J. B. Santini-Aichel a jeho dílo ve východních Čechách

Výstavu připravil NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově ve spolupráci s Královéhradeckým krajem u příležitosti 300. výročí úmrtí tohoto geniálního barokního architekta.