Chrámy múz

Na území Libereckého kraje realizovali vídeňští architekti Fellner a Helmer pouze dvě stavby divadel, a to v Liberci a Jablonci. Každá z těchto staveb reprezentuje jinou vývojovou etapu ateliéru, v Liberci je divadlo postavené roku 1883 ve stylu přísného historismu, naopak Jablonec se může pyšnit budovou divadla z roku 1907 ve stylu geometrizující secese. Kromě divadel však tato nesmírně pracovitá dvojice realizovala jen na našem území mezi lety 1870 – 1914 kolem třicítky staveb různého funkčního zaměření. Hlavními příčinami jejich úspěchu pak byly důraz na rychlé, kvalitní a ekonomické řešení i inovativní technická řešení dílčích konstrukcí. Cílem přednášky bude seznámit posluchače nejen se stavbami divadel v Liberci a Jablonci, ale i s celkovým provozem úspěšného ateliéru.

 

host: Mgr. Dana Linhartová, Ph.D.; NPÚ, ÚOP v Liberci