ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Pardubicích

ÚOP v Pardubicích

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Pardubickém kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Pardubickém kraji v plném rozsahu daném zákonem


Průzkumy památek 1/2014

23.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Vychází nové číslo časopisu věnovaného především metodám průzkumů historických staveb a rozborům významných památek. Z obsahu: Historické fondy hradů a zámků v České Republice (úvodník Květy Křížové), Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716), K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna, Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů, Slonovinová soška Madony z Olešnice – přírůstek středověkého památkového fondu, Terakotový svorník z nepomuckého kláštera, Krovy kostela v Pouzdřanech, Lovecký zámeček v Lednici, K dělnickým koloniím v Praze, Obchodní domy firmy Baťa.
vloženo
23.9.2014 13:33
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
architektura, dokumentace památek, nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, stavebně historické průzkumy
číslo
13124

NPÚ přijímá přihlášky do dalšího ročníku jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky

24.6 - 15.12.2014 | sdělení, informace | Praha
Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, otevírá v lednu 2015 nový ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky. Cílem je poskytnout posluchačům základní přehled o všech disciplinách oboru památkové péče. Závazné přihlášky přijímáme do 15. prosince 2014.
vloženo
24.6.2014 12:59
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
výchova, vzdělávání
číslo
14676

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., přednáška, sdělení, informace | Litomyšl, Litomyšl - zámek, Pardubice
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.
vloženo
7.4.2014 09:56
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD), Mezinárodní den památek a sídel, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, zahradní umění
číslo
14009