Ohrožené památky

Národní památkový ústav eviduje v  seznamu ohrožených nemovitých památek takové památkové objekty (případně jejich ohrožené části), u kterých hrozí zánik památkových hodnot. Soupis je průběžně doplňován a aktualizován na základě odborného posouzení památek a případného ohrožení jejich památkové hodnoty. Zařazení objektu do seznamu přitom nelze vnímat jako veskrze negativní či represivní krok, ani jako kritiku vlastníka kulturní památky, který v mnoha případech nenese vinu na jejím současném stavu. Naopak, vepsání památky na seznam může dopomoci k získání některých dotačních prostředků pro obnovu objektu.

Vybrané ohrožené památky

Pozdně barokní areál panského hospodářského dvora z konce 18. století s nevelkým rezidenčním zámečkem typu vily byl upraven po požáru ve 30. letech 20....

Mlýn byl postaven v těsné blízkosti klášteřiště bývalého benediktinského kláštera z 11. století, který zanikl po vypálení husity roce 1421. Areál...