Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice

Telefon a E-mail

+420 724 021 161
sekretariat.pardubice@npu.cz

Podatelna

pondělí–pátek

9:00–11:30

12:30-14:00

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

 

 

Ředitel ÚOP

Mgr. Naděžda Pemlová

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 474 692
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Kancelář ředitele - referát

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 021 161, 724 663 672
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

PhDr. Zuzana Vlasáková, Ph.D.

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 499 836
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Kristýna Prokůpková, DiS.

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 461 304
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

MgA. Aneta Spálenská

 • lektor-instruktor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Oddělení ekonomiky a provozu

© Nepodléhá CC

Ing. Juraj Vavro

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Jana Flídrová

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 669
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Monika Chvojková

 • referent majetkové správy
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Patrik Adam

 • technický pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 676
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Odbor evidence, dokumentace a IS

© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 664
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Šárka Mrázová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 787
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Bc. Petr Horák

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 362 770
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Bc. Zdeňka Kratochvilová

 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 601 320 049
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Knihovnice

Oddělení evidence památek a IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Oldřich Vaňura

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 667
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Jitka Svobodová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 779
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Michal Červinka

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 651
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jakub Jaroš

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 602 888 623
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jana Pochmanová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 576 971
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Zora Setínková

 • pracovník dokumentačních fondů
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Odbor péče o památkový fond

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 536
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: stavební památky ORP Holice, ORP Pardubice (bez OP hradu Kunětická Hora)

Ing. arch. Kateřina Svobodová Šírková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 461 299
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: ORP Přelouč; MPR Litomyšl a ochranné pásmo MPR Litomyšl
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialistka pro oblast monitoringu památek světového dědictví UNESCO
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Jaroslava Růžková

 • památkář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice

Oddělení garantů území

Ing. Bc. Aleš Papáček

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 737 843 111
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: ochranné pásmo hradu Kunětická Hora
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialista pro oblast památek zahradního umění v Pardubickém kraji
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Martin Jičínský

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 670
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: stavební památky ORP Hlinsko, ORP Chrudim (bez MPZ Luže a OP zříceniny hradu Košumberk v Luži)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Andrea Hrubecká

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 461 298
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: ORP Česká Třebová, ORP Králíky, ORP Lanškroun, ORP Ústí nad Orlicí, ORP Vysoké Mýto
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Martina Doležalová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 461 302
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: ORP Moravská Třebová, ORP Polička, ORP Svitavy, ORP Litomyšl (bez MPR a OP MPR Litomyšl):

Oddělení specialistů

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Veronika Cinková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 650
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialista pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji

Ivana Líbalová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 678
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Bělobranské náměstí /3,
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jan Krátký

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 660
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Specialista pro: oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů; oblast fotovoltaických a jiných solárních zařízení v památkově chráněných územích; stavby s hipologickou tématikou v Pardubickém kraji
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jiří Švec

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 822
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: stavební památky MPZ Luže a OP zříceniny hradu Košumberk v Luži
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Specialista pro oblast lidového stavitelství a technických památek v Pardubickém kraji
© Nepodléhá CC

Mgr. Jana Marešová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 648
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 archeolog, Pardubický kraj
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 663
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice
Garant území: stavební památky ORP Žamberk
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Specialistka na památkový urbanismus a územní plánování
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Martin Lacina

 • archeolog
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice