Odborné konzultace

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

 • Příhrádek, čp. 5/ čp. 2/čp. 3, Pardubice
 • po telefonické dohodě
 • V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními žádáme o přednostní využití písemného, elektronického či telefonického kontaktu.

Konzultace na městských úřadech a v terénu

 • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech
 • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Pardubicích s referenty pověřených obcí na příslušné místo
 • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu

Odbor péče o památkový fond

Vedoucí odboru: Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

Garanti území:

 • Mgr. Ivana Panochová, Ph.D. - vedoucí odboru; stavební památky ORP Holice, ORP Pardubice (bez ORP Přelouč a bez OP hradu Kunětická Hora); panochova.ivana@npu.cz, tel.: 724 663 536
 • Ing. Bc. Aleš Papáček - vedoucí oddělení garantů území, OP hradu Kunětická Hora; papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D – stavební památky ORP Žamberk, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Bc. Martina Doležalová - stavební památky okresu Svitavy (bez ORP Litomyšl a jejího ochranného pásma); dolezalova.martina@npu.cz, 778 461 302
 • Mgr. Andrea Hrubecká - ORP Česká Třebová, ORP Králíky, ORP Lanškroun, ORP Ústí nad Orlicí, ORP Vysoké Mýto ; hrubecka.andrea@npu.cz, 778 461 298
 • Bc. Martin Jičínský - stavební památky okresu Chrudim, bez MPZ Luže a OP n. k. p. z. hradu Košumberk v Luži; jicinsky.martin@npu.cz, tel.: 724 663 670
 • Ing. arch. Kateřina Svobodová Šírková - MPR Litomyšl a její ochranné pásmo) a ORP Přelouč; sirkova.katerina@npu.cz, 778 461 299
 • Mgr. Jiří Švec - stavební památky MPZ Luže a OP n. k. p. z. hradu Košumberk v Luži; svec.jiri@npu.cz, tel.: 724 663 822
   

Specialisté:

 • Mgr. Veronika Cinková - vedoucí oddělení specialistů; specialistka pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji, cinkova.veronika@npu.cz, tel.: 724 663 650
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D. – urbanismus a územní plánování v Pardubickém kraji, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Mgr. Jan Krátký - Specialista pro oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů, kamene a dále na stavby s hipologickou tématikou a pro posuzování fotovoltaických zařízení na památkově chráněných objektech a v památkově chráněných územích v Pardubickém kraji, kratky.jan@npu.cz, tel.: 724 663 660
 • Mgr. Jana Marešová - archeologie v Pardubickém kraji; rehounkova.jana@npu.cz, tel.: 724 663 648
 • Ing. Bc. Aleš Papáček – specialista pro oblast památek zahradního umění (historické zahrady, parky a zeleň) v Pardubickém kraji; papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111
 • Ing. arch. Kateřina Svobodová Šírková - monitoring památek světového dědictví UNESCO v Pardubickém kraji; sirkova.katerina@npu.cz, 778 461 299
 • Mgr. Jiří Švec – lidová architektura a technické památky v Pardubickém kraji; svec.jiri@npu.cz, tel.: 724 663 822

 

Odbor evidence, dokumentace a IS

Vedoucí odboru: Bc. Karel Provazník,

provaznik.karel@npu.cz tel.: 724 663 664

 

 • Bc. Petr Horák - památkář – stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace, horak.petr@npu.cz, tel.: 777 362 770

 

Oddělení evidence památek a informačních systémů

 

 • PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura - památkář,  řízení ISO – zákon č. 71/1994 SB., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu, č. 80/2004, spolupráce s Policií ČR, s Biskupstvím královehradeckým, vanura.oldrich@npu.cz, tel.: 724 663 667
 • Ing. arch. Jitka Svobodová - památkářka, nemovité kulturní památky, svobodova.jitka@npu.cz, tel.: 724 663 779
 • Mgr. Jana Pochmanová (Krpálková) - památkářka, MIS, krpalkova.jana@npu.cz, tel.: 725 576 971
 • Mgr. Jakub Jaroš - památkář , GIS, jaros.jakub@npu.cz, tel.: 602 888 623
 • Mgr. Michal Červinka  – památkář, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, cervinka.michal@npu.cz, tel.: 724 663 651
 • Zora Setínková - dokumentátorka, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, setinkova.zora@npu.cz

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 021 161, 724 663 672
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 536
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Památkám a výtvarnému umění se věnuje od gymnaziálních studií v Praze, kdy v letech 1991–1996 pracovala jako lektorka v expozicích českého umění 19. a 20. století v Národní galerii, umístěných tehdy v Anežském klášteře a na Pražském hradě. Po nedokončeném studiu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterské a doktorské studium oboru teorie a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byli jejími učiteli památkové péče prof. Ivo Hlobil a dějin barokní architektury prof. Rostislav Švácha. Magisterské studium zakončila v roce 1998 prací na téma negotických historismů v české barokní architektuře a v roce 2004 obhájila dizertaci na téma protobaroka v české architektuře první poloviny 17. století. Během studií sbírala pracovní zkušenosti jako kurátorka výtvarných sbírek Památníku Terezín, kde měla příležitost podílet se na novém uložení a evidenčním systému autentické sbírky kreseb a maleb, vzniklých v Terezíně za druhé světové války. Zde působila v letech 1999–2000. Od roku 2001 pracovala jako odborný pracovník na Ústavu dějin umění Akademie věd v Praze, interně zde dokončila doktorské studium a do roku 2012 se podílela jako řešitelka i spoluřešitelka na grantových projektech Grantové agentury AV ČR, přispěla texty do časopisu Umění a hesly do encyklopedických publikací. Mateřská dovolená ji odvedla z pole uměnovědné teorie blíže ke kulturní praxi, v roce 2012 se stala manažerkou nově zakládané městské galerie v Pardubicích. Věnovala se organizování výstav současných umělců, vzdělávacích a tvůrčích programů pro školy a veřejnost, prezentacím architektonických soutěží a v neposlední řadě rozpočtu, PR, editační přípravě katalogů, zajišťování smluv v oblasti autorského práva a logistice výstav. V letech 2014–2015 prošla v Plzni kurzem Ars managementu pro vedení projektů v oblasti kultury. V období let 2012–2017 byla členkou mezinárodního projektového týmu CreArt financovaného Evropskou komisí, zaměřeného na podporu lokální kreativity středně velkých evropských měst. Od městské kulturní politiky se na počátku roku 2018 vrátila k odborné činnosti a historické architektuře, když začala pracovat jako garant území pro NPÚ ÚOP v Pardubicích. Postupně prošla terénní prací v okrese Ústí nad Orlicí, kde si ji získala malebnost podorlických městských památkových zón, v okrese Svitavy, kde měla příležitost obdivovat historické urbanistické struktury Jevíčka, Poličky či Moravské Třebové a možnost komunikovat tvůrčí vstupy soudobých architektů do architektury v městské památkové rezervaci v Litomyšli. V letech 2019–2023 vedla oddělení garantů. V současnosti jako garant dohlíží nad obnovami kulturních památek na Pardubicku a Holicku. Od roku 2024 je vedoucí odboru péče o památkový fond.
© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 664
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Je absolventem bakalářského studijního programu Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působil v tehdejším Památkovém ústavu v Pardubicích jako zástupce vedoucího oddělení Evidence, dokumentace a ochrany památek se zaměřením na správu informačních a komunikačních technologií. V současnosti má jako vedoucí na starosti odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, do kterého spadá oddělení evidence památek a IS.