Inspirujte se

Příklady táhnou aneb zdařilé obnovy v Pardubickém kraji. Pro někoho potěcha pro oko, radost či satisfakce, pro jiného inspirace.
Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu.

Při dozvánění | © I. Nádvorníková

Kostel sv. Mikuláše v Čisté se v minulosti pyšnil pěti historickými zvony. Následkem dějinných událostí 20. století však o většinu z nich přišel. Z...

Po ukončení restaurování

Oltář Panny Marie je významnou pozdně gotickou malířskou a sochařskou památkou na území východních Čech. Retábl s kvalitní malbou znázorňující P....

Dělostřelecká tvrz Bouda po rekonstrukci

Dělostřelecká tvrz Bouda je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1936–1938 v rámci přípravy československé armády na...

Nálezová situace dubové studny

Při archeologickém průzkumu u obce Ostrov, v místech výstavby rychlostní komunikace R35, byla v roce 2019 objevena čtyřboká studna zhotovená z dubového...

Obraz Nanebevzetí Panny Marie po restaurování

V letech 2019–2020 provedl tým restaurátorů Jakuba Hamsíka, Jáchyma Krejči a akademické malířky Evy Skarolkové náročnou obnovu rozměrného oltářního...

Ocelový nýtovaný most v Poličce o rekonstrukci

Poličský most je zástupcem poměrně běžné produkce přelomu 19. a 20. století, která však bohužel v současnosti mizí pro své nevyhovující parametry. V...