Generální ředitelství
Přejít na: Obsah | Konec stránky
Generální ředitelství

Generální ředitelství

Generální ředitelství Národního památkového ústavu bylo ustaveno ke dni 1.1.2013. Podrobnosti k restrukturalizaci NPÚ jsou dostupné ZDE.


Brněnská vila Stiassni se otevřela odborníkům, studentům i návštěvníkům

14.12 - 21.12.2014 | sdělení, informace
Po komplexní tříleté obnově se v neděli 14. prosince otevřela v Brně vila Stiassni, významné dílo meziválečné moderní architektury, známé jako „vládní vila“. Slavnostním otevřením vily zároveň zahajuje činnost Metodické centrum moderní architektury v Brně, které v areálu vily vzniká a jež umožní odborníkům, studentům i dalším zájemcům hlouběji poznávat architekturu 20. století a pečovat o ni. Do 21. prosince bude vila pro návštěvníky otevřena denně od 10 do 17 hodin, přičemž poslední prohlídka začíná v 16 hodin.

Příprav projektu na záchranu broumovské skupiny kostelů se účastní významné instituce

15.12.2014 | sdělení, informace
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Římskokatolická farnost v Broumově a spolek Omnium připravují společný modelový projekt, který by měl napomoci řešení záchrany a obnovy broumovské skupiny kostelů. Projekt se zaměřuje na mezioborový výzkum a záchranu barokních nástěnných maleb a dřevěných kleneb kostelů, které jsou kvůli dlouhodobému zatékání do historických krovů, necitlivým zásahům do klenebních konstrukcí a deformacím daným přirozeným rozpadem materiálu v havarijním stavu.

Pět vil, ale také třeba přehrada s elektrárnou nebo budova chemičky se staly novými kulturními památkami

3.12.2014 | sdělení, informace
Pět vil, vybudovaných na různých místech a v různém čase, se ve třetím čtvrtletí stalo kulturními památkami – a k tomu dalších sedm moderních staveb. Je to polovina z celkem 25 objektů či předmětů prohlášených za kulturní památky od 1. července do 30. září letošního roku, což svědčí o rostoucím zájmu o moderní architekturu jako téma památkové péče. V Národním památkovém ústavu odráží tento trend také zaměření vědy a výzkumu, vznik Metodického centra moderní architektury ve vile Stiassny v Brně či ustavení komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století.

Uzávěrka předběžného výběru pamětihodností pro označení Evropské dědictví byla prodloužena

1.12 - 31.12.2014 | sdělení, informace
Ve smyslu článku 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1194/2011 EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření EU pro označení Evropské dědictví, přijímá ministerstvo kultury návrhy pro předběžný výběr pamětihodností na národní úrovni pro rok 2015. Termín uzávěrky, původně stanovený na 30. listopad, byl prodloužen do 31. 12. 2014.