Náměstkyně sekce pro projektové řízení

Mgr. Eva Balaštíková

Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1984–1996 působila na Památkovém ústavu v Ústí nad Labem jako historička umění v oddělení zámeckých sbírek. Specializovala se na odborné zpracování a realizaci historických expozic a na péči zejména o památky užitého umění a uměleckého řemesla včetně investorského a odborného zajištění restaurátorských zásahů na nich.

1997–2007 zastávala funkci ředitelky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Za její působnosti prošlo muzeum výraznou proměnou, která byla dána zejména katastrofálním stavem, do kterého se dostalo po ničivých povodních v srpnu roku 2002. Vedle řídící činnosti se kurátorsky podílela na výstavních projektech prezentujících zejména užité umění.

2007–2013 řídila územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem, poté krátce působila v Národním zemědělském muzeu v Praze.

2015–2022 vedla sekci (následně odbor) ochrany sbírkového fondu Národní galerie v Praze. Je spoluautorkou koncepce využití plánovaného nového depozitárního areálu NGP, pět let vedla tým zabezpečující přípravu jeho výstavby.

Souběžně dlouhodobě (1996–2018) působila jako odborná asistentka na katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednášela pro ateliéry užitého umění dějiny uměleckých řemesel, užitého umění a počátky designu; v rámci studijního programu Kurátorská studia také problematiku památkové péče a základy muzeologie.

V dubnu 2022 byla jmenována do funkce náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro projektové řízení, do její gesce spadá obor vědeckého tajemníka, investiční oddělení a oddělení strukturálních fondů.