Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Organizační schéma Národního památkového ústavu

Generální ředitelka

Naděžda Goryczková | © Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • ✓ oddělení interního auditu
 • ✓ referát bezpečnostního ředitele NPÚ
 • ✓ odbor komunikace a prezentace

Náměstek pro památkovou péči

Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et Ph.D.

Náměstkyní pro památkovou péči byla jmenována 1. dubna 2020. Zároveň vede přednáškové cykly na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý text
 • ✓ územní odborná pracoviště
 • ✓ odbor evidence a dokumentace
 • ✓ odbor péče o památkový fond
 • ✓ odbor archeologie
 • ✓ oddělení památek s mezinárodním statusem
 • ✓ odbor technologické laboratoře

Provozně-ekonomický náměstek

Nepodléhá CC

Ing. Radka Lukášová

 • ✓ odbor ekonomického řízení NPÚ a generálního ředitelství 
 • ✓ odbor ekonomického řízení ÚOP
 • ✓ odbor personalistiky a mezd NPÚ

Náměstek pro správu památkových objektů

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

Náměstkem pro správu památkových objektů je od 1. července 2019, od 1. června 2015 byl provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • ✓ územní památkové správy
 • ✓ odbor správy a prezentace kulturního majetku
 • ✓ oddělení správy majetku
 • ✓ oddělení investičního rozvoje
 • ✓ odbor správy a obnovy Invalidovny Praha

Náměstkyně pro projektové řízení

Mgr. Eva Balaštíková

Náměstkyní pro projektové řízení byla jmenována v dubnu 2022. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1984–1996 působila na Památkovém ústavu v Ústí nad Labem jako historička umění v oddělení zámeckých sbírek.

Celý text
 • ✓ odbor vědeckého tajemníka
 • ✓ oddělení evropských fondů
 • ✓ oddělení administrace stavebních investic