Konzultace se specialisty a garanty území

Poskytujeme odborný servis a konzultace vlastníkům (uživatelům, projektantům) památkových objektů nebo objektů situovaných v území s plošnou památkovou ochranou, ale také studentům, badatelům a ostatním zájemcům. Všichni naši specialisté a garanti území poskytují konzultace operativně kterýkoliv den v týdnu, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

  • Kostelní 81/25, 357 33 Loket
  • Individuálně na základě telefonické nebo e-mailové domluvy

Kontakty na pracovníky odboru péče o památkový fond

Kontakty na pracovníky odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

  • Oddělení evidence památek a informačních systémů

Konzultace v terénu

  • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Lokti s referenty pověřených obcí na příslušné místo
  • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu