O nás

Územní odborné pracoviště v Lokti je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Karlovarském kraji.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Karlovarském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje.

Historie

Loketské pracoviště NPÚ vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Plzni dne 1. ledna 2007. Nově vzniklé pracoviště NPÚ od počátku sídlilo v Kostelní ulici čp. 81 v historickém centru Lokte, kde se nachází i v současnosti.

Do roku 2003, kdy vznikl Národní památkový ústav, plnilo úkoly odborné instituce památkové péče na území dnešního Karlovarského kraje Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody a následně Státní památkový ústav v Plzni, který spravoval celý tehdejší Západočeský kraj. Od roku 2003 spadalo území Karlovarského kraje do působnosti územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni, které v letech 2003–2006 mělo pobočku v Lokti.

V roce 2007 nově vzniklé územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti dostalo delimitací do správy také objekty zpřístupněných hradů a zámků na území Karlovarského kraje, které jsou v majetku státu. Šlo o tři objekty: státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, státní zámek v Kynžvartu a státní zámek ve Valči.

K další reorganizaci NPÚ došlo 1. ledna 2013, kdy byly správy zpřístupněných státních hradů a zámků převedeny do čtyř nově vytvořených organizačních jednotek – územních památkových správ v Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži. Státní hrady a zámky na území Karlovarského kraje byly převedeny do působnosti územní památkové správy NPÚ v Praze, jež spravuje památkové objekty ve vlastnictví státu kromě Karlovarského kraje rovněž v hl. m. Praze a v krajích Středočeském a Ústeckém.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Adriána Molková

  • administrativní a spisový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 724 811 622
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733