Památky v našem kraji

Pro Karlovarský kraj je charakteristické lázeňství s vlastní městskou architekturou, tzv. lázeňský trojúhelník a hornictví představující řadu technických památek, projevující se jak na architektuře zástavby bývalých hornických měst, tak i na rázu krajiny. Nachází se zde také mnoho kvalitní vesnické či lidové architektury s viditelným saským vlivem, patrným v architektuře příhraničních měst. Navzdory velkému úbytku památkového fondu po druhé světové válce je zde řada zajímavých objektů, trojičních a mariánských sloupů a výrazné množství smírčích či kamenných křížů. Na území Karlovarského kraje leží 1 archeologická, 2 městské, 2 vesnické a 3 tzv. ostatní památkové rezervace (Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou, Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou, Mariánské Lázně a Valy s lázeňskou kulturní krajinou). Dále se v Karlovarském kraji nachází 11 městských, 8 vesnických a 5 krajinných památkových zón a 9 památkových ochranných pásem. Památkový fond celého kraje čítá více než 1400 nemovitých a více než 1200 movitých kulturních památek. Z tohoto počtu celkem 16 kulturních statků (14 nemovitých a 2 movité) je prohlášeno národní kulturní památkou.