Oddělení garantů území

Garantům území je svěřen výkon činností odboru péče o památkový fond v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) na území Karlovarského kraje. Garant území se věnuje jednotlivým kulturním památkám a památkovému fondu v památkových rezervacích a zónách. Těžiště jejich činnosti tvoří práce v terénu, do které spadají konzultace s vlastníky a projektanty. Spolupracují s nimi při hledání řešení, aby bylo jedinečné dědictví našich předků předáno v co nejlepším stavu dalším generacím.

 Konzultace s garanty příslušných území

Garanti území v obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP)

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Daniela Prekop Staňková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 724 811 615
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 724 663 693
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733