new

Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2022

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

256

ISBN:

978-80-88240-34-1

650 Kč

in stock

Buy

650 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Kniha mapuje působení vídeňského architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843–1903) v průmyslovém prostředí Ostravska v letech 1893 až 1903. V úvodní části představuje Sitteho jako tvůrce a myslitele reflektujícího problémy tehdejšího vídeňského centra monarchie a ukazuje jeho práce v širším kontextu Vídně i českých zemí. Ústřední část knihy analyzuje Sitteho projekty pro obce tehdejšího Ostravska i další vývoj zástavby jím utvářených lokalit, nyní se nacházejících na území města Ostravy. Zvláště v případě nového centra Přívozu sledují autoři historický vývoj od roku 1893 až do současnosti včetně vyhlášení městské památkové zóny Ostrava-Přívoz v roce 2003 a konfrontují jednotlivé vývojové peripetie se současným stavem zástavby mimo jiné i prostřednictvím fotografií Romana Poláška. 

Obsah:

Úvod

I. Prolog: Zrození architekta a urbanisty

  I.1 Camillo Sitte, jeho vídeňské zázemí a tvůrčí východiska

  I.2 Kniha Stavba měst podle uměleckých zásad, její význam a ohlasy

II. Projekty a realizace Camilla Sitteho na Ostravsku přelomu 19. a 20. století

  II.1 Dílo Camilla Sitteho na Ostravsku v kontextu českých zemí

  II.2 Regulační plán nového centra Přívozu (1893-1901)

  II.3 Přívozský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s farou (1893-1899)

  II.4 Přívozská radnice (1895-1897)

  II.5 Přívoz a bloková zástavba

  II.6 Projekt farního kostela, fary a okresního soudu ve Slezské Ostravě (1897)

  II.7 Regulační plán Moravské Ostravy (1897-1903)

  II.8 Regulační plán Mariánských Hor (1902-1903)

  II.9 Regulační plán Hrušova (1902-1903)

III. Epilog: Čestný občan Sitte, památková péče a Ostrava

  III.1 Camillo Sitte čestným občanem Přívozu

  III.2 Reflexe tvorby Camilla Sitteho

  III.3 Ostrava-Přívoz, Sitte a památková péče

IV. Dokumenty

  IV.1 Překlady textů k ostravské tvorbě Camilla Sitteho

  IV.2 Přívoz

  IV.3 Mariánské Hory

  IV.4 Hrušov

Seznam pramenů a literatury

Seznam zkratek

Summary


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop