new

Těžba zlata na Bruntálsku. Montánní region pohledem mezioborového výzkumu

Detailed information

Year:

2017

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

275

ISBN:

978-80-88240-00-6

280 Kč

in stock

Buy

280 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Knihu lze po domluvě zakoupit též na ostravském pracovišti NPÚ: 

ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

kontaktní osoba: Mgr. Petra Batková, tel. 595 133 958, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Publikace přibližuje počátky středověkého osídlení Bruntálska, které jsou neoddělitelně spojeny s exploatací nerostných surovin, především zlata, pohledem geologa, montanisty, historika a archeologa. Cílem knihy je představit nejen historické pozadí počátků středověké těžby drahých kovů na Bruntálsku, ale také přiblížit, kdo se na důlní činnosti podílel, jak probíhala, a v ne­poslední řadě mapuje dodnes dochované stopy po těžební činnosti v krajině. Základem publikace je představení geologické charakteristiky území, která jej predisponovala v 1. polovině 13. století jako jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v přemyslovských državách. Následuje katalog montánních objektů v rámci Andělskohorského rudního revíru a část mapující historický vývoj v rámci středověkého Bruntálska s přesahem do raného novověku. V další části knihy je pak představena archeologická charakteristika území, zvláštní pozornost je věnována výzkumům v areálu kostela Panny Marie ve Starém Městě, v historickém jádru Bruntálu a v prostředí středověkého těžebního a zpracovatelského areálu v Suché Rudné.

Obsah:

Úvod (Michal Zezula)

Pohled geologa

  1. Geologická charakteristika území a předpoklady těžby (Josef Večeřa)

Pohled montanisty

  2. Andělskohorský rudní revír a jeho vývoj (Josef Večeřa, Viera Večeřová)

  3. Katalog montánních objektů (Josef Večeřa, Viera Večeřová)

Pohled historika

  4. Bruntálsko ve středověku (Dalibor Prix)

Pohled archeologa

  5. Archeologie Bruntálska a andělskohorského rudního revíru

Pohled botanika

  6. Vegetace v okolí Suché Rudné ve středověku (Petr Kočár, Libor Petr, Romana Kočárová)

Závěr (Dalibor Prix, Josef Večeřa, Michal Zezula)

Summary

Seznam pramenů a literatury

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop