ÚOP v Liberci
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Liberci

NPÚ, ÚOP v Liberci

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Libereckém kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Libereckém kraji v plném rozsahu daném zákonem

Mezinárodní odborná konference Historické zahrady Kroměříž 2015

18.6 - 19.6.2015 | konference
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži pořádá další ročník již tradiční mezinárodní odborné konference Historické zahrady Kroměříž 2015, letos s podtitulem Nové ve starém. Konference se bude konat ve dnech 18. – 19. června v Květné zahradě v Kroměříži. Ústředním tématem semináře budou moderní prvky, materiály, technologie a aktivity v památkách zahradního umění.

Konference Na cestách. Mezinárodní sympozium věnované německy hovořícím autorům z Čech, Moravy a Slezska míří opět do Liberce

9.10 - 10.10.2015 | konference
Ve dnech 9.–10. října 2015 bude Liberec po dvou letech znovu hostit mezinárodní konferenci historiků umění se zájmem o vizuální kulturu českých Němců. Konference nese podtitul Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Uskuteční se v návaznosti na otevření výstavy Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec, která bude reflektovat málo známé osudy a tvorbu německy hovořících autorů na východní frontě a v ruském zajetí za první světové války. Konference téma výstavy časově i teritoriálně rozšiřuje a sleduje též architekturu a užité umění. První termín přihlášek pro přednášející je 5. května.

Husovy sbory v Libereckém kraji: přednáška v Krajské vědecké knihovně v Liberci

19.2.2015 | sdělení, informace
V letošním roce si připomínáme 600 let od upálení Mistra Jana Husa, nejvýznamnějšího českého církevního reformátora. Na jeho odkaz navázala v roce 1920 nově založená Církev československá husitská. V tomto roce si tak připomínáme 95 let od vzniku nové církve působící na území mladé Československé republiky.