ÚOP v Liberci
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Liberci

NPÚ, ÚOP v Liberci

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Libereckém kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Libereckém kraji v plném rozsahu daném zákonem

Mary Duras v Galerii Klatovy / Klenová

13.6 - 30.8.2015 | výstava
V návaznosti na loňské vydání monografie Mary Duras, kterou společně připravili NPÚ, ÚOP v Liberci a nakladatelství Arbor vitae, pokračuje prezentace sochařčiny tvorby v Galerii Klatovy / Klenová. Jde o obměněnou reprízu loňské výstavy v Oblastní galerii Liberec a také klenovská přehlídka a její doprovodný program nese loga NPÚ. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 13. června a potrvá do 30. srpna.

Letní dílna operativního průzkumu a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

27.7 - 31.7.2015 | seminář
Na Švihově proběhne od pondělí 27. července do pátku 31. července letní škola zaměřená na dokumentaci památek a stavebně historický průzkum, určená především památkářům a studentům. Pořadateli jsou Sdružení pro SHP, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Plzni a Lokti, správa státního hradu Švihov a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

Konference Na cestách. Mezinárodní sympozium věnované německy hovořícím autorům z Čech, Moravy a Slezska míří opět do Liberce

9.10 - 10.10.2015 | konference
Ve dnech 9.–10. října 2015 bude Liberec po dvou letech znovu hostit mezinárodní konferenci historiků umění se zájmem o vizuální kulturu českých Němců. Konference nese podtitul Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Uskuteční se v návaznosti na otevření výstavy Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec, která bude reflektovat málo známé osudy a tvorbu německy hovořících autorů na východní frontě a v ruském zajetí za první světové války. Konference téma výstavy časově i teritoriálně rozšiřuje a sleduje též architekturu a užité umění. Máte-li zajímavé téma korespondující s obsahem konference, kontaktujte prosíme organizátory.