Památky v našem kraji

Liberecký kraj je spojován především s množstvím dochované lidové architektury a také průmyslových a obytných objektů souvisejících s rozvojem textilního a sklářského průmyslu. Výraznou skupinu památek představuje rovněž síť vrchnostenských sídel a církevních památek a s nimi související množství drobných architektonických a uměleckořemeslných děl.