Vyhlášení vítězů soutěže Patrimonium pro futuro 2022

Společná fotografie všech vítězů Patrimonium pro futuro 2022 | © Národní památkový ústav 2022

Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší počiny v památkové péči. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. I tento rok bylo možné sledovat v České televizi přímý přenos na ČT art. V soutěži byly nominovány projekty v osmi hlavních kategoriích. Udělena byla také cena veřejnosti a Cena generální ředitelky. Skleněné sošky pro Patrimonium i letos realizovala společnost Lasvit dle vzoru výtvarníka Kurta Gebauera.

Odborná komise udělila v kategorii Záchrana památky cenu městu Loket zastoupeném bývalým starostou Ing. Mgr. Petrem Adamcem. Ocenila především osobní nasazení Petra Adamce a iniciativní a aktivní přístup vedení města v letech 2018–2022 při obnově Městské dvorany, která byla jednou z dlouhodobě ohrožených památek v Karlovarském kraji.

První záchranné práce na dvoraně započaly v roce 2016, avšak byly spojené s provedením řady nevhodných úprav. Teprve s nástupem nové samosprávy v roce 2018 se dostala záchrana památky do souladu s principy památkové ochrany. Došlo k přehodnocení původně zvolené koncepce a byly napraveny dříve provedené nevhodné stavební zásahy, což vedlo nejen k navrácení historické podoby a zachování řady cenných architektonických prvků v objektu, ale i k návratu historické funkce Městské dvorany jako společenského, kulturního a vzdělávacího centra. Původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí nebo části keramických podlah byly zachráněny. V průběhu restaurování stropní výmalby sálu odborníci odhalili nejstarší vrstvu a kompletně ji restaurovali podle původního vzoru. Společenskému sálu byla navrácena podoba reprezentativního prostoru konce 19. století.

Záchrana Městské dvorany byla nominována Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti. Hlavními odbornými garanty při rekonstrukci objektu byli Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D a Mgr. Daniela Prekop Staňková, kterým patří poděkování za zajištění odborného dohledu v souladu s principy památkové péče a cenné rady.

Plné znění TZ: https://www.npu.cz/cs/pro-media/89526-ceny-patrimonium-pro-futuro-za-peci-o-pamatky-byly-udeleny