Keramická soška patrona NPÚ Loket

V pondělí 17. června 2024 byla slavnostně ukončena výtvarná soutěž Keramická soška patrona NPÚ Loket. Zapojily se čtyři základní umělecké školy Karlovarského kraje, porota posuzovala sedm sošek, na kterých pracovalo celkem 14 dětí ve věku 8 až 14 let.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti vyhlásil v prosinci 2023 soutěž na vytvoření keramické sošky světce pro umístění do prázdné niky, která se nachází na jeho sídle nad bočním vchodem v ulici Kostelní v Lokti. Osloveny byly všechny základní umělecké školy s výtvarným oborem v Karlovarském kraji, soutěž byla určena pro žáky do 15 let.

Patrony vhodnými pro objekt památkové instituce byli zvoleni svatý Tomáš a svatá Barbora. Svatý Tomáš je patronem architektů, stavitelů, zedníků, kameníků, tesařů, stavebních dělníků, geometrů, soudců a teologů. Zobrazuje se jako mladý a bezvousý nebo s krátkým vousem a jeho atributy jsou svitek nebo kniha, kopí či oštěp, kámen a úhelník. Svatá Barbora není jen patronka horníků, ale také slévačů, hutníků, architektů, stavitelů, zedníků, kameníků, tesařů, pokrývačů, zvonařů, zvoníků, kloboučníků, hasičů, dívek, dělostřelců, vězňů a umírajících. Bývá zobrazována jako mladá dívka s honosným šatem a korunou a její atributy jsou věž se třemi okny, meč, pochodeň a paví pero.

Do soutěže se přihlásily a fotografie celkem sedmi vytvořených sošek do prvního kola zaslaly tyto školy: ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, ZUŠ Horní Slavkov, ZUŠ Kynšperk nad Ohří a ZUŠ Sokolov. Porota s předsedkyní Jitkou Hlavsovou, loketskou keramičkou a galeristkou, vybrala podle fotodokumentace čtyři sošky, jež postoupily do finále. Rozhodování, která z nich získá místo ve výklenku nad dveřmi, bylo velmi těžké.

Vítězem se nakonec stal svatý Tomáš, kterého vytvořila Štěpánka Hrdinová (14 let) ze ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. Vyhlášení proběhlo dne 17. června 2024 v Lokti. Nový patron byl odhalen slavnostně za zvuku fanfár hornistů loketské pobočky ZUŠ Horní Slavkov pod vedením MgA. Tomáše Koláře a zároveň pokřtěn jediným krátkým lijákem během slunečného dne.

Finálové sošky spolu s plakátem je možné shlédnout ve vitrině budovy NPÚ, ÚOP v Lokti až do konce září.

Všem dětem velmi děkujeme, že pro nás tvořily! Velký dík patří také jejich paním učitelkám, které je k této tvorbě vedly.

Vítěz:
Štěpánka Hrdinová, 14 let (ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, pedagog: Veronika Černá)

Finalisté:
Ellen Beitlová, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Lucie Chvojanová, 12 let (ZUŠ Kynšperk nad Ohří, pedagog: Pavla Křížková)
Kateřina Jelínková, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Kateřina Kurková, 13 let (ZUŠ Horní Slavkov, výtvarný obor Loket, pedagog: Mgr. Jana Lieblová)
Natálie Richterová, 13 let (ZUŠ Kynšperk nad Ohří, pedagog: Pavla Křížková)
Šárka Rudolfová, 14 let (ZUŠ Kynšperk nad Ohří, pedagog: Pavla Křížková)

Další účastníci:
Jan Drenka, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Alex Gildein, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Leontina Kubátová, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Albín Očkay, 14 let ((ZUŠ Horní Slavkov, výtvarný obor Loket, pedagog: Mgr. Jana Lieblová)
Anna Panzerová, 8 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Charlotte Šiváková, 10 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)
Ema Überlackerová, 8 let (ZUŠ Sokolov, odloučené pracoviště na Březové, pedagog: Pavla Křížková)