Prohlášení vily Preciosa kulturní památkou

Vila Preciosa je součástí nejhonosnější karlovarské vilové kolonie tradičně označované jako Westend, jež se vyvíjela již od sedmdesátých let 19. století. Byla postavena v letech 1902–1903 ve stylu vznosné francouzské neorenesance, stavitelem i stavebníkem byl Josef Waldert (1849–1927), který výrazně ovlivnil tvář Karlových Varů. Iniciativa k prohlášení za kulturní památku vzešla od samotných vlastníků objektu.

„Tato vila je charakteristickou ukázkou reprezentativní vilové architektury pozdního historismu v Karlových Varech. Jde o architektonicky výraznou lázeňskou vilu podílející se na souhrnných hodnotách této lázeňské památkové rezervace, která je od roku 2021 součástí světové památky Slavná lázeňská města Evropy,“ konstatuje Karel Hamberger z oddělení garantů území, který spolupracoval v procesu prohlášení vily za nemovitou kulturní památku.

Hlavní iniciátorkou se stala paní Helena Degerme, předsedkyně společenství vlastníků jednotek, jejíž mimořádnou aktivitu všichni vlastníci podpořili. „Mým celoživotním mottem je ‚Patrimonium pro futurum – dědictví pro budoucnost‘ a vila si určitě zaslouží být zachráněná jako jedna z architekturních perel Karlových Varů,“ popsala svůj přístup. Od přípravy podkladů pro Ministerstvo kultury v březnu roku 2023 k nabytí právní moci o prohlášení vily za kulturní památku v lednu 2024 neuběhl ani rok. „Ještě před podáním podnětu na MK jsem se obrátila na NPÚ v Lokti a byla jsem pozitivně překvapená, jak zaměstnanci památkového ústavu reagovali na moji prosbu o pomoc s hledáním podkladů o vile a následně nám pomohli s přípravou podkladů k podání podnětu. Vřele doufám, že nadále budeme spolupracovat na obnově a záchraně vily Preciosa,“ uvedla ke spolupráci se zástupci NPÚ, ÚOP v Lokti paní Degerme.

Význam vily spočívá ve vysoké míře autenticity jak v exteriéru, tak interiéru. Fasády disponují bohatými štukovými dekory a původními výplněmi včetně vnějšího stínícího systému žaluziových rolet. Na mansardové střeše se dochovala historická krytina z přírodní štípané břidlice a zdobné pasířské prvky výrazné mansardové římsy. Celkové reprezentativní řešení vily podtrhuje štuková výzdoba společných schodišťových prostor a další dekorativní interiérové prvky jako dlažby, zábradlí či výtahová klec. Technickou zajímavostí je kotel teplovzdušného vytápění v suterénu. Vila je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje původní oplocení.

Další informace v památkovém katalogu.