Odešla Mgr. Zdenka Čepeláková, velká osobnost města Ostrov

Dne 19. ledna zemřela historička umění Mgr. Zdenka Čepeláková, významná osobnost města Ostrov, která se zasloužila o záchranu řady památek v historickém centru města a zpřístupnění a popularizaci jeho historie široké veřejnosti.

Narodila se 6. února 1929 v Borové u Poličky, od roku 1965 žila v Ostrově. Zde se věnovala výtvarné kultuře a historii města a jeho okolí. Pod jejím dlouholetým vedením se původně Městská galerie, dnes Galerie umění, umístěná v Letohrádku ostrovského zámeckého parku, přeměnila ve významnou instituci s unikátními sbírkami. Podílela se na realizaci mnoha monografických i skupinových výstav regionálních tvůrců, je autorkou velkého množství výstavních katalogů, bezpočtu článků a spoluautorkou řady knih.

V roce 1991 stála u zrodu Spolku přátel města Ostrova, který přispívá k záchraně ostrovských památek a seznamuje s historií města nejširší veřejnost. Paní Čepeláková organizovala vlastivědné vycházky a přednášky, na kterých prezentovala a trpělivě ukazovala hodnoty, které byly dlouhou dobu nedoceněné a přezírané. Zachraňovala sochy a části mobiliáře ze zpustošeného areálu Posvátného okrsku, bývalé piaristické koleje v Ostrově. Podařilo se jí iniciovat provizorní zakrytí odhalené cihlové klenby pohřební kaple sv. Anny a zabránit tak jejímu totálnímu rozpadu. Uzavření přátelské smlouvy Spolku s ostrovskými rodáky žijícími v Německu umožnilo vzájemné setkávání a předávání informací a poznatků. Oboustranná spolupráce vyústila v založení sbírky na záchranu kaple Panny Marie Einsiedelnské, která vedla posléze k obnově této vzácné barokní památky.

Významné jsou také její překlady starých listin a kronik, lidových pověstí a pohádek. Podnítila rovněž vznik sbírky porcelánu zaniklé ostrovské porcelánky, jejíž produkci Spolek přátel města Ostrova kupoval a předával Městu Ostrov. Dodnes se sbírka zdárně rozšiřuje.

Byla nejen uznávaná pro svou erudici a činorodost, ale také velmi oblíbená. Městu Ostrov i památkové péči bude velmi chybět.