Přijímání žádostí do dotačních titulů Ministerstva kultury

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti do konce ledna 2024 přijímá žádosti vlastníků kulturních památek do dvou dotačních programů vyhlášených Ministerstvem kultury:

V případě potřeby kontaktujte Bc. Adriánu Molkovou na tel. 352 684 796, 724 811 622 nebo e-mailu molkova.adriana@npu.cz.