Parcela zbořené synagogy v Mariánských Lázních

Výstavba polyfunkčního domu na parcele zbořené synagogy v Mariánských Lázních.

Parcela, na níž stávala židovská synagoga v Mariánských Lázních, je územním plánem města dlouhodobě určena k zastavění. Záměr výstavby je s orgány státní památkové péče projednáván již od roku 2009, několikrát upravován, a v roce 2021 posouzen v rámci řízení pro stavební povolení jako přípustný s podmínkami. Z vývoje aktuální situace na stavbě vyplývá, že tyto podmínky nebyly dodrženy. Mimo jiné bylo uloženo zajištění předstihového archeologického průzkumu, jímž mělo být zjištěno, zda jsou pod úrovní terénu zachovány případné historické konstrukce zaniklé stavby. NPÚ podává podnět k prošetření porušení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Fotografie ke stažení