Na zámku v Oslavanech vzniklo nové lapidárium

Oslavanský zámek ve vlastnictví města je architektonický komplex s bohatou historií. V jeho suterénních prostorech byla v roce 2020 vybudována expozice, která představuje cenný soubor fragmentů staveb, náhrobků a dalších kamenných artefaktů z období středověku až po 19. století. Současně se tím podařilo otevřít další část zámku veřejnosti.

  • Náhled do expozice lapidária v Oslavanech

    Náhled do expozice lapidária v Oslavanech

Soubor zámeckých budov vznikl rozšířením původního kláštera cisterciaček založeného okolo roku 1225. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem především výrazných renesančních přestaveb v 16. století i pozdějších úprav. Od roku 1993 je areál ve vlastnictví města Oslavany a probíhá jeho postupná obnova.

Stálá expozice architektonických článků – Lapidárium Muzea v Ivančicích – je umístěna v části suterénních prostor jižního křídla zámku v místě zaniklé části klášterního kostela.

Vlastní expozice představuje soubor, který má základ již v roce 1903, kdy farní úřad v Řeznovicích daroval do sbírek muzea jeden z nejvýznamnějších exponátů – středověkou kamennou křtitelnici z tamního kostela sv. Petra a Pavla. V lapidáriu jsou vystaveny různé kamenné prvky zejména z ivančických historických domů, které v průběhu let procházely přestavbami nebo byly bourány. Velká část je z 16. století, kdy byla postavena řada honosných domů s renesančními portály a další kamenickou výzdobou. Mezi exponáty jsou i náhrobky měšťanů a fragment pranýřového sloupu z ivančického náměstí.

Suterénní prostory jižního křídla zámku - před rekonstrukcí Náhled do expozice lapidária v Oslavanech

Přístup k obnově byl přiměřeně citlivý. Nevyužívané prostory prošly rekonstrukcí, při níž byly odstraněny novodobé dozdívky a navážky, vyřešen byl havarijní stav konstrukcí, ale všechny historické části, prvky a detaily byly zachovány. Instalační a komunikační prvky jsou technicistní povahy bez ambice konkurovat povaze historických interiérů, podlahy byly upraveny štěrkem, dále se uplatnily kovové rošty pro komunikace a pro zděné části režná cihla. Využití suterénních prostor pro instalaci stálé expozice lapidária se tak stalo mimořádně zdařilým počinem i ukázkou moderního pojetí expozice. Řešení kultivovaně souzní s výrazem prostor.

Především se však podařilo zpřístupnit další část interiérů památky a mimo jiné tak nalézt vhodné prostředí pro hodnotný a atraktivní segment sbírek ivančického muzea, obohacující kulturní nabídku regionu.

Za Jihomoravský kraj navrhuje územní odborné pracoviště v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace je nominováno Muzeum Brněnska, zastoupené Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, a město Oslavany, zastoupené starostou Vítem Aldorfem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.