Obnova barokní výklenkové kapličky u Komařické lípy

Barokní výklenkové kapličky Panny Marie se nachází pod památnou „Komařickou“ lípou mezi obcemi Komařice a Sedlo v okrese České Budějovice.  Stav po obnově.

V létě roku 2023 proběhla příkladná obnova barokní výklenkové kapličky Panny Marie, která se nachází pod památnou „Komařickou“ lípou mezi obcemi Komařice a Sedlo v okrese České Budějovice.

Z iniciativy představitelů obce Komařice v čele s panem starostou Vojtěchem Tomrlem bylo rozhodnuto o obnově barokní kapličky.

Stavební postupy z odborně-metodického hlediska koordinoval Václav Hájek z Národního památkového ústavu, štukatérské práce provedla firma Štukatérství Rendl. V průběhu standartních zednických a štukatérských prací objevili řemeslníci na vnitřních bočních stranách niky části historické polychromní figurální malířské výzdoby. Práce na odkryvu byly okamžitě pozastaveny a oznámeny odbornému garantovi NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Přizvaný restaurátor - akademický malíř Hanuš Joža na místě nález identifikoval jako „figurální kompozici, znázorňující postavy sv. Václava a sv. Vojtěcha, provedenou v technice al secco na netónovaném vápenném nátěru“.

V závěru své restaurátorské zprávy Hanuš Joža uvádí: „Nejstarší monochromní barevná úprava interiéru niky je takřka zcela dochovaná. Patrně byla jako pozadí pro původní figurální výzdobu interiéru a je tedy spíše provizorního charakteru. Pozdější, umělecky nejhodnotnější figurální kompozice je provedena na subtilní vápenné vrstvě a byla v minulosti více poškozená. Její stav dochování však umožňuje celkové restaurování. Podle umístění postav světců ve špaletách niky a nenalezení souvislé barevné výzdoby na nejvíce pohledově exponované zadní ploše niky lze usuzovat, že malířská výzdoba tvořila pozadí a doplňovala sochařskou výzdobu. Podle světců zde mohla být umístěna plastická výzdoba s náměty Panny Marie Staroboleslavské“.

Hanuš Joža malby citlivě zrestauroval a původně očekávaný výsledek „běžné“ udržovací obnovy kapličky tak získal diametrálně výjimečnější rozměr.

  • Více informací: Ing. Václav Hájek, hajek.vaclav@npu.cz