O Národním památkovém ústavu

Jsme země plná památek. Mnohé z nich jsou majetkem státu a my se o ně staráme. Vyprávíme vám jejich příběhy a otevíráme jejich brány, aby žily a rozvíjely se i v tomto tisíciletí. Památky také zkoumáme a pomáháme všem, kteří o ně pečují. Na každou zachráněnou kapličku, roubenku, zámek, pivovar nebo třeba unikátní most jsme hrdí. I proto vám je chceme představit.

Instituce

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.

Více
Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou neodmyslitelnou součástí památkové péče. Jsou základnou kvalifikovaného výběru a právní ochrany památek a odborné péče o ně.

Více
Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a proto se snažíme nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti, dospělé i seniory. Objevovat hodnotu památek a vytvářet si k nim trvalý vztah je hlavním cílem našich kurzů, výukových programů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí určených školám i jednotlivcům.

Více
Projekty

Národní památkový ústav pracuje na několika vlastních projektech, pořádá zajímavé akce pro veřejnost i odborníky a zapojuje se také do aktivit jiných organizací.

Více