Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2022

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

239

ISBN:

978-80-7480-178-5

0 Kč

PDF 39,99 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 114

Cílem metodiky je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Přináší podněty k tomu, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny jako součásti udržitelného rozvoje struktury osídlení ČR. Metodika usiluje také o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím prohloubeného poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu a skrze zvýšení povědomí o mezinárodních souvislostech výstavby, demolic a regenerací sídlišť. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k akceptaci sídlišť a jejich případné ochraně. Dědictví typizované a prefabrikované hromadné bytové výstavby je široké téma a pohled památkové péče je jedním z možných způsobů, jak na ně nazírat. Předmětem památkové péče nejsou jen zapsané kulturní památky, ale též výzkum hodnot dosud nechráněných a vytipování těch, které se mohou stát dokladem hmotné kultury. Vzhledem k sílícímu zájmu o sídliště všeho stáří přináší tato metodika doporučení, jak případné hodnoty objevovat, zachovávat či obnovit.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop