Staletá Praha 1/2021

Detailed information

Category:

Staletá Praha

Year:

2021

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

180

120 Kč

in stock

Buy

120 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Prague

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

  • Josef Holeček, Josef Holeček ml. / Urbanistické plánování poslední třetiny 19. století na území pražského Podskalí. Objev a analýza několika sad návrhových urbanistických plánů poslední třetiny 19. století ukazuje dosud neznámou složitost a mnohovrstevnatost dobového městského plánovaní a posouvá dosavadní poznání této etapy v urbánním vývoji pražského městského organismu.
  • Martina Koukalová / Ladislav Machoň a stavba Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Artistický správce stavby s hlasem poradním“. Po smrti architekta Jana Kotěry postavil budovu právnické fakulty jeho dlouholetý spolupracovník Ladislav Machoň, realizaci však provázely nemalé obtíže, které si vynutily úpravy původních plánů.

Materiálie

  • Viktor Kovařík, Pavel Zahradník / Sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí v Praze, jeho vznik a opravy od 2. poloviny 18. do poloviny 20. století. Písemné a ikonografické prameny k četným opravám trojičního sloupu na horním Malostranském náměstí, postaveného v letech 1713–1715, jsou pro dnešní odborníky cennými a pozoruhodnými doklady dobové praktické péče o kamenosochařské památky.
  • Alfréd Schubert / Ulice ve svazích pod Karlovem a jejich chodníková mozaika. Podrobný výzkum a popis původní dlažby několika ulic novoměstského univerzitního okrsku na Albertově je spojen s výzvou k citlivějšímu přístupu k pražské chodníkové mozaice jako unikátní, památkově hodnotné součásti našeho stavebního dědictví.

Sdělení

  • Václav Rybařík / K historii Myslbekovy sochy a pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Příspěvek k poznání dosud ne zcela známé historie Myslbekova pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařských děl a národní kulturní památky, od jeho vzniku až do 60. let 20. století.

Aktualita

  • Andrea Holasová / Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Školu architektury Akademie výtvarných umění v Praze

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop