Hotely. Architektura 20. století

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2021

Place:

Brno

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

176

ISBN:

978-80-87967-31-7

catalog printed-publication

449 Kč

Sold out

Hotely a jejich předchůdci od pradávna provázejí lidstvo na cestách, ať už je jejich účel jakýkoliv. Z architektonického hlediska jde mnohdy o nejvýznamnější stavby, které se co do velkorysosti řadí hned za sakrální objekty. Jejich tvůrci mohli realizovat odvážné myšlenky, a to i v dobách nesvobody, kdy jiná zadání podléhala přísné normalizaci a ekonomickým hlediskům. Svým způsobem tak jde o výkladní skříň architektury. V průběhu 20. století prošla hotelová architektura řadou změn, které sledovaly vývoj stavebních stylů i vývoj vnitřního hotelového uspořádání. Tomu všemu se věnuje nově vydávaná publikace, která je zároveň katalogem výstavy, která probíhá v brněnské vile Stiassni.

Publikaci uvádí pětice studií, které se snaží postihnout nejdůležitější aspekty potřebné pro nahlížení na hotelové stavby z hlediska dějin architektury a památkové péče. Jádro knihy pak tvoří katalog s více než stovkou staveb pro dočasné ubytování. Popisy jsou doplněny množstvím současných i historických fotografií.

Obsah:
  • Editorial
  • Vývoj a typologie hotelové architektury
  • Hotelové dědictví první republiky
  • Hotelnictví v Československu po druhé světové válce
  • Hotely v památkové péči: zamyšlení nad funkcí a příklady obnovy ze zahraničí
  • Tvůrci hotelů
  • Hotely
  • Soupis staveb podle krajů
  • Výběrová bibliografie
  • English Summary

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)