Památky středních Čech 1/2021

Detailed information

Year:

2021

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

76

60 Kč

last few

Buy
Obsah:

Studie

  • Jaroslav Horáček / Tetín v hledáčku rané památkové péče
  • Jan Veselý, Alena Nachtmannová, Jan Kypta / Raně novověký hostinec v Kněževsi u Rakovníka
  • Jiří Úlovec / Zaniklý zámeček v Chlumu u Dolní Lomnice
  • Jan Žižka / K podobě dvora se zámkem v Chlumu u Dolní Lomnice
  • Lukáš Slabý /  Nové poznatky o novogotické přestavbě zámku Konopiště

Materiálie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek / Z průzkumů tvrzišť Vlašimska
  • Alena Nachtmannová, Vladislav Razím / Raný zánik městského opevnění v Žebráku

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop