Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

60

ISBN:

978-80-7480-034-4

catalog printed-publication

65 Kč

in stock

Buy

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 2,24 MB

Download

65 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

 

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 61

Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena především pro majitele a správce historických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují do procesu péče o památky zahradního umění, včetně pracovníků státní správy. Metodika je zároveň významným oborovým materiálem, a to v rámci specializace zahradních a krajinářských architektů zaměřených na památky zahradního umě-ní i obecně v rámci památkové péče a nepochybně ji budou moci profesně využívat i studenti a pedagogové příslušných oborů.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)