Discount

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

80

ISBN:

978-80-7480-031-3

catalog printed-publication

65 Kč40 Kč

in stock

Buy

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 2,01 MB

Download

65 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

 

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 60

Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena pro široký okruh zájemců ať již jsou to vlastníci a správci památkových objektů, zahradní architekti, pracovníci státní památkové péče, různí specialisté, studenti a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Zde uvedená doporučení je možné využít jak v péči o stávající plochy, tak při snaze o obnovu (restituci) či založení dobově věrných evokací zahrad z různých etap vývoje zahradního umění.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)