Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu

Detailed information

Year:

2015

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

288

ISBN:

978-80-85034-81-3

catalog printed-publication

170 Kč

Out of stock

Kniha se zabývá tématem vlnařské výroby v Brně, jejím historickým vývojem, technologií vlnařské výroby, stavebním vývojem brněnských textilních manufaktur a továren a dokumentuje jejich konkrétními příklady. Stěžejní část práce je věnována objektům a areálům, jejichž zachování je pro Brno považováno z hlediska památkové péče za zásadní, neboť jde o reprezentanty charakteristických typů, místní dominanty apod. Publikaci doprovázejí archivní i současné fotografie, řada kresebných rekonstrukcí a mapy v měřítku 1 : 5000. Závěrečnou část tvoří registr manufaktur a továren (se základními údaji o lokaci, charakteru provozu, majitelích, s datací zahájení a ukončení provozu), doplněný o vyznačení v současné mapě.

Obsah:

ÚVOD

HISTORIE BRNĚNSKÉHO VLNAŘSTVÍ

 • Zrod vlnařských velkopodniků
 • Druhá generace manufakturistů
 • Období změn
 • Tovární výroba od krachu na vídeňské burze až do vypuknutí první světové války
 • První světová válka
 • První republika
 • Druhá světová válka
 • Znárodnění a socialismus – centralizované řízení a plánování
 • Nový začátek

VÝBĚR BRNĚNSKÝCH VLNAŘSKÝCH MANUFAKTURISTŮ, PRŮMYSLNÍKŮ A FIREM

 • Akciová společnost pro vlnařský průmysl v Brně, dříve M. E. Schwarz-Mořice Berana synové, Brno (Actiengesellschaft fiir Woll-Industrie, vormals M. E. Schwarz-Moritz Beran’s Söhne, Brünn)
 • Akciová společnost rakouských továren na plsť v Brně
 • (Aktiengesellschaft der Oesterreichischen Filzfabriken in Brünn)
 • Auspitz, Lazar / L. Auspitze vnukové (L. Auspitz Enkel; Gomperz, Max, Julius)
 • Beran, Moritz / M. Berana synové
 • Biegmann, Johann Christian
 • Bochner, Johann aj.
 • Brněnská přádelna česané příze, a. s. (Brünner Kammgarn-Spinnerei, A. G.; Kemka)
 • C. k. privilegovaná továrna na plyš (K. k. privilegierte Fein Plüsch zu Brünn in Mähren)
 • C. k. privilegovaná továrna na sukna (K. L privilegierte Feine Tuch Fabrique zu Brünn in Mähren) / Johann Leopold (von) Köffiller
 • Essler, Eduard Ernst
 • Hecht, Jakob, Jakob Emanuel, David
 • Hlawatsch & Isbary (Hlawatsch, Karl; Isbary, Rudolf)
 • Hopf & Bräunlich (Hopf, Heinrich Friedrich; Bräunlich, Johann Gottfried)
 • Kohn, Max
 • Löw, Adolf / Löw & Schmal / A. Löw a syn
 • Löw-Beer, Aron, Jakob / Arona a Jakoba Löw-Beera synové (Aron & Jakob Löw-Beer’s Söhne)
 • Moravsko-slezské vlnařské závody, n. p., Brno / Mosilana, n. p., Brno
 • Mundy, Wilhelm
 • Neumark, Paul
 • Oífermann, Johann Heinrich
 • Popper, Israel, Abraham - Bratři Popperové (Gebrüder Popper)  
 • Příza, Karel
 • Redlich, Friedrich
 • Sdružené továrny vlněného zboží, a. s. (Vereinigte Schafwollwarenfabriken A. G.)
 • Schoeller, Phillipp, Gustav aj. – Bratři Schoellerové (Gebrüder Schoeller)
 • Schwarz, Moritz Elias
 • Skene, William – Skene & spol. (Skene & Co.)
 • Soxhlet, Hubert, Felix, Eugen – H. F. & E. Soxhlet
 • Strakosch, Salomon ml., Jonas aj.–- Bratři Strakoschové (Brüder Strakosch)
 • Stiassni, Josef, Nathan aj. – Bratři Stiassni (Brüder Stiassni)
 • Vlněna, přádelny a tkalcovny, n. p., Brno
 • Vlnap, n. p., Brno
 • Weiss  & Hanak (Weiss, Max; Hanak, Julius)

TECHNOLOGIE VLNAŘSKÉ VÝROBY  

 • Vlna  
 • Výroba přízí
 •    Technologický tok přádelny  
 •    Rozvolňování, čištění a míšení vláken  
 •    Praní surové nebo znečištěné vlny  
 •    Karbonizace
 •     Mykání 92
 •    Posukování (protahování)  
 •    Česání
 •    Předpřádání a spřádání
 •    Dopřádání
 •    Skaní
 •    Výroba trhané a vigoňové příze
 • Výroba tkanin
 •    Technologický tok přípravny tkalcovny
 •    Příprava osnovních nití před tkaním
 •    Příprava útkových nití před tkaním
 •    Tkací stavy a stroje
 •    Mechanické stavy
 •    Automatické stavy
 •    Žakárové stavy
 •    Bezčlunkové tkací stroje
 • Zušlechťování
 •    Příprava zboží k úpravě
 •    Čištění zboží
 •    Valchování
 •    Úprava vzhledu a vlastností povrchu
 •    Závěrečné práce
 • Výroba netkaných textilií
 • Textilní stroje ve sbírce Technického muzea v Brně

STAVEBNÍ VÝVOJ BRNĚNSKÝCH VLNAŘSKÝCH MANUFAKTUR A TOVÁREN

 • Budování manufaktur koncem 18. a počátkem 19. století
 • Budování továren v průběhu 19. století
 • Budovy textilních továren 19. století a jejich brněnské příklady
 • Výpravné solitéry 1. poloviny 20. století
 • Budování Vlnařského kombinátu

BRNĚNSKÉ VLNAŘSTVÍ Z POHLEDU PAMÁTKOVÉ PÉČE

 • Obřany, přádelna vlny Eduard Ernst Essler
 • Staré Brno, soubor textilních továren při ulicích Hybešova a Václavská
 •    Staré Brno, Hybešova 34–36, továrna na vlněné zboží Skene & spol. / Heinrich Kafka / Otto Kuhn aj.
 •    Staré Brno, Hybešova 38–42, továrna na vlněné zboží Friedrich Redlich
 •    Staré Brno, Václavská 2, továrna na vlněné zboží Bratři Popperové / Arona  & Jakoba Löw-Beera synové
 •    Staré Brno, Václavská 6, továrna na vlněné zboží Lazara Auspitze vnukové
 • Trnitá, soubor textilních továren mezi ulicemi Mlýnská, Přízova a Dornych, sloučené po znárodnění v n. p. Vlněna
 •    Trnitá, Mlýnská 18–22 a Přízova 1–3, soukenická manufaktura Johanna Christiana Biegmanna/ továrna na vlněné zboží Johann Bochner / Bratři Stiassni
 •    Trnitá, Mlýnská 24, Moritz Elias Schwarz / Akciová společnost pro vlnařský průmysl
 •    Trnitá, Dornych 27 a Přízova 5, továrna na vlněné zboží Moritz Redlich / Salomon Schönfeld / Paul Neumark
 • Trnitá a Zábrdovice, soubor továren mezi ulicemi Křenová, Špitálka, Vlhká a Cejl, sloučený v n.p. Mosilana
 •    Trnitá, Křenová 19 a Špitálka 12, továrna na vlněné zboží Bratři Strakoschové /
 •    Hlawatsch & Isbary / Sdružené továrny vlněného zboží
 •    Trnitá, Špitálka 10, továrna na vlněné zboží David Hecht
 •    Trnitá, Vlhká 21, továrna na vlněné zboží Max Kohn
 • Zábrdovice, Cejl 16, továrna na vlněné zboží Hugo Wengraf / I. W. Ludwig / David Hecht
 •    Zábrdovice, textilní manufaktury a továrny na Cejlu a Zábrdovické ulici
 •    Zábrdovice, Cejl 10, soukenická manufaktura Karla Přízy
 •    Zábrdovice, Cejl 5, správní budova továrny na vlněné zboží Skene & spol.
 •    Zábrdovice, Cejl 48–50 a Špitálka 2–4, továrna na vlněné zboží Bratři Schoellerové
 •    Zábrdovice, Cejl 68, přádelna H. F. & E. Soxhlet
 •    Zábrdovice, Radlas 5, Brněnská přádelna česané příze (Brünner Kammgarnspinnerei, tzv. Kemka)
 •    Zábrdovice, Zábrdovická 2–4, Adolf Löw a syn / Spojené továrny na plsť

REGISTR BRNĚNSKÝCH VLNAŘSKÝCH MANUFAKTUR A TOVÁREN

Mapové přílohy

REJSTŘÍK PODNIKATELŮ A FIREM

PRAMENY A LITERATURA

SUMMARY

                                                          

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)